Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Data publikacji – 3 września 2021 roku

Data aktualizacji - 3 września 2021 roku

Dzień dobry!

Skoro tu jesteś, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument. 

W poniższej Polityce Prywatności i Polityce Cookies opisaliśmy zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie – Użytkownika, plików Cookies oraz innych technologii w związku z korzystaniem ze strony https://jaskolka.eco

Informacje ogólne

 • Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Bogumiła Dzikowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Dzikowska ze stałym miejscem prowadzenia tej działalności przy ulicy Szkolnej 34, 81-198 Suchy Dwór, NIP 7271101389.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego dokumentu skontaktuj się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres dziendobry@jaskolka.eco
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie, których przyczyną mogą być zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, rozwój technologii internetowej lub sklepu.
 • Pamiętaj, że zakładając konto użytkownika, składając zamówienie lub reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz, zapisując się do newslettera czy kontaktując z nami poprzez pocztę e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe.
 • Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych – ich przetwarzanie powierzamy tylko rzetelnym i zaufanym podmiotom profesjonalnie świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Czy powołaliśmy Inspektora Danych Ochrony Danych Osobowych?

Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • Rejestracja użytkownika i zarządzanie kontem. Zakładając konto podajesz swoje dane, m.in.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego usunięcia są zawarte w w/w Regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaksięgowania faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Zamówienia. Składając zamówienie, podajesz dane konieczne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nami w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia lub usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Po upływie tego terminu dane mogą być nadal przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Ponadto mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego.

Pamiętaj, że w przypadku niektórych danych o zamówieniach, po realizacji zamówienia, niektóre z praw Ci nie przysługuję, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się sprostowania danych na fakturze.

 • Reklamacje i odstąpienie od umowy. Składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w ramach archiwizacji w celach statystycznych czy wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji procedury reklamacyjnej lub odstąpienia, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. 

Pamiętaj, że w przypadku niektórych danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy, niektóre z praw Ci nie przysługują, np. nie możesz domagać się sprostowania tych danych. 

 • Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię i adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Celem dodania Cię do bazy subskrybentów Administratora musisz potwierdzić chęć zapisu do newslettera. Pozyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej celem wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się do newslettera.

Zapis do newslettera oznacza, że zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności i wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci informacji marketingowych oraz handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź., zm.).

Dane przekazane nam, jako Administratorowi, podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych Administratorowi w celu wysyłania newslettera podczas zapisu do newslettera jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona tuż przed zapisaniem się do newslettera.

Ponadto dane przekazane nam, jako Administratorowi, podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. naszego, jako Administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na jego otrzymywanie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy subskrybentów.

W każdej chwili możesz sprostować dane zapisane w bazie subskrybentów newslettera, jak i zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

 • Kontakt e-mailowy. Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym także przesyłając zapytanie przez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail i inne dane zawarte w wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Przekazane w ten sposób dane przetwarzane są w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.  

Pamiętaj, że dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu w celu realizacji usprawiedliwionego celu w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne, np. wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 • Kontakt telefoniczny. Składając zamówienie, podajesz numer telefonu, za pośrednictwem którego kontaktujemy się z Tobą w sprawach związanych z realizacją zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Badanie satysfakcji z oferowanych usług, badanie opinii poprzez ankiety i zamieszczanie opinii o usługach świadczonych przez Administratora. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Księgowość. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz z naszego, jako Administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Wykorzystanie plików cookies na stronie i jej podstronach. Podstawą jest Twoja zgoda wyrażona jeszcze przed pełnym załadowaniem się strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Marketing bezpośredni kierowany do Użytkownika. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Tworzenie własnych baz danych Użytkowników. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców. Podmioty zewnętrzne, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowego, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, a w szczególności przez RODO.

Informujemy, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • OVH S.A.S. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
 • Shoper S.A. – w celu umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie,
 • Fakturownia - w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury oraz w celu korzystania z usług biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
 • Blue Media – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia,
 • InPost S.A. – w celu umożliwienia wysłania zamówienia złożonego w sklepie,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom, biorącym udział w obsłudze technicznej, administracyjnej, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej,
 • urzędom, np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Z uwagi na korzystanie przez nas z usług np. Google czy Facebook, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (całkowicie lub częściowo). 

Zarówno Google LLC jak i Facebook Inc. posiadają certyfikat Privacy Shield świadczący o zapewnieniu przez legitymujące się nim przedsiębiorstwo odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat ochrony danych osobowych przez powyższe podmioty dostępne są w treści polityki prywatności każdego z tych dostawców usług, którą znajdziesz na ich stronach internetowych.

Twoje prawa

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte w art. 15-21 RODO:

 1. prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – jako osoba, której dane są przetwarzane, masz prawo wiedzieć, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi,
 2. prawo poprawiania danych osobowych – możesz żądać, abyśmy, jako Administrator Twoich danych osobowych, sprostowali dane nieprawidłowe lub uzupełnili dane niekompletne,
 3. prawo do przenoszenia danych – przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi,
 4. prawo usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym – możesz domagać się od nas, jako Administratora Twoich danych osobowych: usunięcia Twoich danych osobowych, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu lub aby twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, zostały usunięte także przez innych administratorów, a nadto poinformowania Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu,
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Pamiętaj, że nie każde z powyższych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze. Uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Informuje Cię, że w ramach prowadzonej przez nas działalności na stronie zostały osadzone wtyczki do następujących mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest. 

Dzięki wtyczce możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy te mogą wówczas uzyskać informację, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.

Jeśli nie życzysz sobie, aby media społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich odwiedzin naszej strony, to zalecam wcześniejsze wylogowanie się z serwisów społecznościowych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności pod następującymi linkami:

Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Pinterest - https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Profilowanie danych

W ramach strony internetowej i technologii śledzących Twoje dane mogą być profilowane, co pozwala nam efektywniej spersonalizować ofertę, którą kierujemy do Ciebie. Użyte informacje nie pozwalają jednak na identyfikację Użytkownika. Są to informacje wynikające z danych statystycznych takich jak płeć, wiek, zainteresowania, zachowania na stronie.  

Informujemy Cię, że masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa lub obowiązki.

Pliki cookies

Podobnie jak większość stron internetowych nasza strona korzysta z tzw. technologii śledzących, tj. plików cookies („ciasteczek”), dzięki którym możemy ulepszać stronę pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Pliki cookies to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe), które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. laptopie, smartfonie, podczas gdy korzystasz z naszej strony.

Pliki cookies mogą być odczytywane przez nas (cookies własne) lub przez podmioty trzecie, z których usług korzystamy (cookies zewnętrzne).

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. 

Co więcej w każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony oraz innych stron internetowych, korzystających z plików cookies.

Ta strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Ta strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 1. narzędzia analityczne u marketingowe, takiej jak: Google Analitycs, Facebook Pixel,
 2. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram.

Wykorzystanie tego rodzaju technologii zostało opisane poniżej.

 • Google Analitycs – usługa polegającej na analizowaniu usług i działań internetowych.

Korzystamy z Google Analitycs w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. zebrania statystyk oraz ich analizy i na jej podstawie optymalizacji strony pod kątem potrzeb użytkowników, np. dopasowania naszej oferty.

W ramach korzystania z Google Analitycs nie przetwarzamy jakichkolwiek danych użytkownika naszej strony internetowej, umożliwiających jego identyfikację.

Google Analitycs automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google LLC posiada certyfikat Privacy Shield świadczący o zapewnieniu przez legitymujące się nim przedsiębiorstwo odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliko cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzania tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegóły tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku:  https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analitycs, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google pod linkiem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Pytania do dostawcy tego narzędzia można kierować pod linkiem:

https://support.google.com/analytics#topic=9143232.

 • Pixel Facebooka – umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.

Korzystamy z Pixela Facebooka w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. marketingu własnych produktów lub usług.

Zaimplementowany w ramach naszych stron Piksel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron, w celu umożliwienia nam kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie.

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. posiada certyfikat Privacy Shield świadczący o zapewnieniu przez legitymujące się nim przedsiębiorstwo odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony internetowej. Informujemy Cię jednak, że informacje te mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej Facebook. Te aktywności nie są zależne od nas, więcej szczegółów na ich temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz wyłączyć Piksel Facebooka.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl